بخش انبار آواکیان مهر

بخش انبار آواکیان مهر، واقع در انبار شورآباد تهران می باشد. از آنجا که انبار و انبارداری از مهم‌ترین بخش‌های یک شرکت هستند، موجودی کالاهای انبار آواکیان مهر، در محلی امن و با شرایط مطلوب و به صورت منظم نگهداری می شود و به نحوی می باشد که نوع و مقدار مواد و حداقل و حداکثر موجودی هر یک از اقلام و همچنین نقطه سفارش مواد، به طور مستمر تحت کنترل مسئول انبار می باشد.
انبار شرکت آوا کیان مهر به دلیل دارا بودن سیستم حسابداری انبار، دسترسی به موقع به اطلاعات کالا و انبار دارد و بدین ترتیب با محاسبه فرآیند ثبت عملیات، موجودی کالا و حساب تامین کنندگان، مدیریت انبار را تسهیل می‌بخشد و اطلاعات بین انبار و فروش یکپارچه می گردد. همچنین امکان برنامه ریزی دقیق سفارش گذاری را بر اساس موجودی‌های انبار فراهم می کند.
تمامی این فرایند در سهولت تحویل به موقع کالا توسط مشتریان، تأثیر مثبتی دارد و بدین وسیله رضایت مشتری از نحوه تحویل کالا، بالاتر خواهد بود.