بخش تحقیق و توسعه آواکیان مهر

بخش تحقیق و توسعه آوا کیان مهر، در راستای توسعه ی محصولات آرایشی بهداشتی و شوینده کشورمان و برای انجام تحقیقات و دستیابی به فناوری پیشرفته و کاربردی ایجاد شده است. آوا کیان مهر توانایی حرکت همگام با رقیبان و پیشی گرفتن از آنها را در گرو مهارت و نوآوری میداند. با این دیدگاه، بخش R&D، دارای میزان قابل ملاحظه ای نوآوری بوده و در جهت حل مشکلات علمی مشتریان تلاش میکند.
کارمندان بخش تحقیق و توسعه آوا کیان مهر، درکنار بخش آزمایشگاه، فرایند پویای به هم پیوسته ای از تحقیقات پایه، تحقیقات کاربردی و تحقیقات توسعه ای را دنبال میکنند که نتایج علمی هر مرحله را به صورت ذخیره ای از دانش در طول زمان، گردآوری میکنند و این ذخایر به عنوان ورودی مهم و با ارزشی است که منشا ایده ها و راه حل های مشکلات مشتریان می باشد.
متخصصان بخش تحقیق و توسعه آواکیان مهر متعهد میشوند علاوه بر همراهی مشتریان در طول مشاوره ی تولید محصولات جدید یا بهینه سازی محصولات قبلی ، بعد از اتمام فرایند نیز مشتریان خود را پشتیبانی نمایند.