بخش تحلیل بازار آواکیان مهر

بخش تحلیل بازار آوا کیان مهر، وظیفه ی جمع آوری و تحلیل اطلاعات بازار صنعت آرایشی بهداشتی و شوینده را دارد و با ارائه اطلاعات مربوط به این حوزه، علاوه بر اینکه رابطه ی میان عرضه و تقاضا برای یک محصول یا خدمت خاص را ارزیابی می کند، به مشتریان خود نیز در بهبود تصمیم گیری کمک می نماید.

در این بخش، کارشناسان تحلیل بازار آوا کیان مهر اقدام به تحلیل بازار محصولات داخلی و خارجی موجود نموده و طی این فرایند به طور مداوم کاستی ها و فرصت های موجود در بازار را به مشتریان اعلام می نمایند در نتیجه تولید کننده از آینده ی جایگاه آتی محصول خویش در بازار مصرف، بیشتر مطلع میشود و می تواند میزان استقبال از محصول جدید خود را نیز بهتر پیش بینی کند.