فروش و خدمات مشتریان

بخش فروش و خدمات مشتریان آواکیان مهر، به واسطه تعاملات مستقیم با مشتری، قطب اصلی جهت دستیابی به اهداف شرکت می باشد. این بخش با هدف ارتقای رضایت مشتری، همواره در شناخت خواسته های مشتری، الزامات قانونی و ارائه مواد اولیه منطبق، تلاش می نماید.
سعي کارشناسان بخش فروش و خدمات مشتریان آوا کیان مهر اين است که با شيوه‌اي مطلوب با مشتريان ارتباط برقرار کرده و اقدام به شناسايي نيازها و خواسته‌هاي آنان نموده و با ارائه نتايج اين تعامل فکري به واحدهاي مربوطه، به بهبود خدمات و مواد اولیه ارائه شده، متناسب با نياز مشتريان کمک نمايند.
همچنین این بخش در کنار بخش تحلیل بازار، به تکمیل اطلاعات بازار پرداخته و بدینوسیله داده های با اطمینان بیشتری به مشتریان خود ارائه می نماید.