محصولات

Preservatives

Description

Function

Name

نگهدارنده ملایم و فاقد پارابن می باشد که جایگزینی مناسب برای نگهدارنده های مرسوم است. در pH بازه 3-9 پایدار می باشد و در محصولات آرایشی و بهداشتی با دز مصرف 0.5-1 % به کار می رود.

نگهدارنده Phenoxyethanol & Ethylhexylglycerin
نگهدارنده ای است که به دلیل وجود فنوکسی اتانول در ترکیبات خود، باعث ملایم شدن اثرات احتمالی پارابن ها شده و به دلیل سازگاری با بسیاری از مواد اولیه، در رنج وسیعی از محصولات آرایشی و بهداشتی به کار می رود. نگهدارنده Phenoxyethanol & Mixture of 4 Parabens
نگهدارنده فاقد پارابن است و در pH بازه 3-8.5 پایدار می باشد. در محصولات آرایشی و بهداشتی با دز مصرف 0.4-1 % به کار می رود. نگهدارنده Phenoxyethanol
نگهدارنده قوی می باشد و قابلیت حل شدن به آرامی در آب را دارد. در محصولات آرایشی و بهداشتی و مراقبت شخصی، با دز مصرف 0.01 – 0.4 % به کار می رود. نگهدارنده ، ضد قارچ Methyl Paraben
نگهدارنده قوی می باشد و به دلیل نقطه ذوب نسبتا بالا، به سختی در آب گرم حل می شود. در محصولات آرایشی و بهداشتی و مراقبت شخصی، با دز مصرف 0.01 – 0.4 % به کار می رود. نگهدارنده ، ضد قارچ Propyl Paraben

Description

Function

Name

نگهدارنده ملایم و فاقد پارابن می باشد که جایگزینی مناسب برای نگهدارنده های مرسوم است. در pH بازه 3-9 پایدار می باشد و در محصولات آرایشی و بهداشتی با دز مصرف 0.5-1 % به کار می رود.

نگهدارنده Phenoxyethanol & Ethylhexyl Glycerine
نگهدارنده ای است که به دلیل وجود فنوکسی اتانول در ترکیبات خود، باعث ملایم شدن اثرات احتمالی پارابن ها شده و به دلیل سازگاری با بسیاری از مواد اولیه، در رنج وسیعی از محصولات آرایشی و بهداشتی به کار می رود. نگهدارنده Phenoxyethanol & Mixture of 4 parabenes
نگهدارنده فاقد پارابن است و در pH بازه 3-8.5 پایدار می باشد. در محصولات آرایشی و بهداشتی با دز مصرف 0.4-1 % به کار می رود. نگهدارنده Phenoxyethanol

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *