خدمات و نوآوری

طبق آخرین نظر سنجی های جهانی ، سرمایه ی معنوی هر شرکت ، از روابط دو طرفه با مشتری و اعتماد تشکیل شده است . از آنجایی که اعتماد باید هر روز به دست بیاید آواکیان مهر قدم فراتر گذاشته و درصدد برآمده تا روی نیازهای خاص مشتریان تمرکز کند .و این نیازهارا با استفاده از خدمات نوآورانه ی خود پاسخگو باشد.

تحلیل پشتیبانی خدمات (Support R&D)

متخصصان بخش تحقیق و توسعه آواکیان مهر متعهد میشوند علاوه بر همراهی مشتریان در طول مشاوره ی تولید محصول ، بعد از اتمام فرایند نیز مشتریان خود را پشتیبانی نمایند.

فرمولاسیون و بهینه سازی

در راستای خدمات و کمک به مشتریان بخش تحقیق و توسعه و آزمایشگاه شرکت آواکیان مهر اقدام به ارائه ی فرمولاسیون های تخصصی در زمینه محصولات آرایشی و بهداشتی و همچنین بهینه سازی کیفیت محصولات تولیدی و کارخانجات می نماید

تحلیل بازار

در این واحد کارشناسان آوا کیان مهر به تحلیل بازار محصولات آرایشی ، بهداشتی و شوینده می پردازند و در دو بخش جداگانه محصولات داخلی ، خارجی و روند تغییر آنهارا پیگیری می نمایند. آواکیان مهر در طی این فرایند مداوم به مشتریان کاستی ها و فرصت هارا اعلام می نماید . در نتیجه تولید کننده از آینده ی محصول خویش و جایگاه آن در بازار مصرف مطلع می شود.